Tu jest relacja SławkaA tu Gabrysia


Okładka ulotki wycieczkowej
Metryczka wycieczki
Trasa wycieczki – planowana i pokonana.
Ulotka kościoła w Bezdiekowie
Pieczątki z wycieczki
Tajemniczy napis 'N.A.B.'
OSB - ulotka (PDF, 189 KB) ulotka (PDF, 189 KB)
OSB - 2 ulotki (PDF) 2 ulotki na 1 kartce A-4 (PDF, 198 KB)

Inne materiały koncertowe...

Ulotka koncertu bezdiekowskiego
Ulotka '10 zamyšlení'
na cały festiwal
'Za poklady Broumovska' 2016
Zdjęcia z koncertu
(22; jakość zwykła).
Foto: Barbora Hrdá
Zdjęcia z koncertu
(2; jakość do druku).
Foto: Barbora Hrdá

Tak wyglądały informacje, że wycieczka jest planowana:
informacja przedwstępna (1. maja 2016)
informacja konkretna (16. sierpnia 2016)

Tak wyglądała informacja – zapowiedź wycieczki:
szczegółowa zapowiedź pierwsza z 16. sierpnia 2016
szczegółowa zapowiedź uzupełniona z 17. sierpnia 2016
szczegółowa zapowiedź ostateczna z 18. sierpnia 2016