Z cyklu
OSB

Sobota, 27. sierpnia 2016 roku


N.A.B. w oknie kościoła w Bezdiekowie

W największym oknie kościoła w Bezdiekowie
OSB - N.A.B.
można wyczytać napis 'N.A.B':
OSB - N.A.B.

Litery są rozłożone w górnej części okna, każda w osobnej 'ramce', przy czym litera środkowa ma 'ramkę' najdostojniejszą:
OSB - N.A.B.

Dlaczego pierwszą literą nie jest 'O'?
Pasowałoby przecież do opata Otmara Zinkego, za którego kadencji kościół ten powstał.
Ten człowiek uwieczniony jest przecież w bardzo wielu miejscach jako 'Otmar Abbas Braunensis' – rzadko w pełnym brzmieniu a częściej w skrócie 'OAB' lub 'O.A.B.'.
Pasowałoby i wszystko byłoby jasne.
Tu jednak (w Bezdiekowie) zamiast 'O' mamy 'N'!
Pomyłka?

Raczej nie...
W niedalekiej osadzie Řeřišný (dawniej Brunnkreß) stoi sobie takie oto ukrzyżowanie na skraju lasu:
OSB - N.A.B.

Jego cokół wygląda tak:
OSB - N.A.B.

Na samej górze mamy napis 'N.A.B. 1858'!

Jak się okazuje, za opata Zinkego ani benedyktyni nie wyprowadzili się z okolicy, ani nie doszło do końca świata.
Za kadencji jednego z kolejnych opatów, Johanna Nepomucena Rottera, wcześniej zbudowane kościoły wykańczano i wyposażano a przy drogach nadal wznoszono niewielkie krzyże i kapliczki.
'N.A.B.' to po prostu 'Nepomucenus Abbas Braunensis'!
Mamy więc kolejny ślad 'nepomucki'.

Ciekawostka:
to ukrzyżowanie –jeśli wierzyć wykutej dacie – powstało zapewne w roku 1858, czyli w czasach gdy część osady Brunnkreß (Řeřišný) znajdowała się w Prusach. Tu jednak była wtedy Austria.
Napis w dolnej części cokołu ('Witej Křiži! / Daufáni jediné!') jest po czesku.
Wyjątkowa jest w nim litera 'W' a w wyrazie 'nadzieja' (Doufáni) popełniono błąd – czyżby pisał to Niemiec?
Że napis jest po czesku – nic dziwnego: region Policy i Machowa zamieszkiwała ludność czeskojęzyczna; tego kawałka świata nie włączono w roku 1938 do Sudetenlandu. Ale w górnej części cokołu opat klasztoru w niemieckojęzycznym Broumowie (wtedy mieście Braunau, znajdującym się również w Austrii) podpisany jest po łacinie...

JZ (wszystkie zdjęcia i opis)

Trafić na to wyjaśnienie nie było łatwo.
Kilku Czechów zapytanych o to po bezdiekowskim koncercie próbowało pomóc, ale w końcu poddali się (dzięki za starania).
Na szczęście w Internecie dostępna jest praca dyplomowa 'Drobné sakrální plastiky na Policku' (jej autorka – Eva Kudláčková – niech przyjmie podziękowanie!) a w niej ślad.


Wszelkie multimedialne uzupełnienia (w tym tekstowe) również będą mile widziane!


Powrót na główną polanę     Powrót do relacji z wycieczki 'OSB'


9 marca 2017