Zdjęcia ze Śnieżnika niszczonego przez budowę wieży widokowej

Wieża widokowa nie jest tu potrzebna a jej budowa jest dla szczytu Śnieżnika szkodliwa. Jeszcze gorzej będzie po zakończeniu budowy. Należy spodziewać się znacznie zwiększonego ruchu turystycznego, który już teraz jest na Śnieżniku ogromny. Istnieją obawy, że po zbudowaniu wieży zaczną się starania o zgodę na kolejne inwestycje w 'rozwój turystyki'. Na przykład może wrócić pomysł sprzed 20 lat połączenia szczytu Śnieżnika wyciągiem krzesełkowym przez Płaczkę z Kamienicą, Kletnem, Sienną i Czarną Górą.

Chcemy chronić przyrodę globalnie? Zadbajmy o nią lokalnie!

Śnieżnik bez wieży!


Śnieżnik (20201010) - Szczyt Śnieżnika. Szczyt wszystkiego. Ogrodzona działka numer 370, należąca do Gminy Stronie Śląskie. Ale znajdujaca się w rezerwacie przyrody Śnieżnik Kłodzki i w obszarze sieci Natura 2000. Koparki wykonały już wykop pod fundament przyszłej wieży. Zgodnie z decyzją RDOŚ we Wrocławiu z dnia 31.10.2019 r., 'plac budowy należy ograniczyć do granic działki nuemr 370 obręb Stronie - Lasy, gmina Stronie Śląskie'. Tymczasem hałda urobku nie mieści się w ogrodzeniu i odkształca je.
89
Śnieżnik (20201010) - Śnieżnik bez wieży!
90
Śnieżnik (20201010) - Szczyt Śnieżnika. Szczyt wszystkiego. Ogrodzona działka numer 370, należąca do Gminy Stronie Śląskie. Ale znajdująca się w rezerwacie przyrody 'Śnieżnik Kłodzki' i w obszarze sieci Natura 2000. Koparki wykonały już wykop pod fundament przyszłej wieży.
91
Śnieżnik (20201010) - Szczyt Śnieżnika. Szczyt wszystkiego. Ogrodzona działka numer 370, należąca do Gminy Stronie Śląskie. Ale znajdująca się w rezerwacie przyrody 'Śnieżnik Kłodzki' i w obszarze sieci Natura 2000. Koparki wykonały już wykop pod fundament przyszłej wieży.
92
Śnieżnik (20201010) - Szczyt Śnieżnika. Tak wygląda, o ile nie patrzy się na masakrę budowlaną. Widoku nie zasłania las. Wieża widokowa nie jest tu potrzebna a jej budowa jest dla szczytu Śnieżnika szkodliwa. Jeszcze gorzej będzie po zakończeniu budowy. Należy spodziewać się znacznie zwiększonego ruchu turystycznego, który już teraz jest na Śnieżniku ogromny. Istnieją obawy, że po zbudowaniu wieży zaczną się starania o zgodę na kolejne inwestycje w 'rozwój turystyki'. Na przykład może wrócić pomysł sprzed 20 lat połączenia szczytu Śnieżnika wyciągiem krzesełkowym przez Płaczkę z Kamienicą, Kletnem, Sienną i Czarną Górą.
93JZ_20201010_74987_Snieznik_szczyt.jpg


JZ_20201010_74987_Snieznik_szczyt.jpg
(plik 93 z 93)
JZ

Śnieżnik (20201010)
można pobrać obrazek lepszej jakości:
Śnieżnik (20201010) - Szczyt Śnieżnika. Tak wygląda, o ile nie patrzy się na masakrę budowlaną. Widoku nie zasłania las. Wieża widokowa nie jest tu potrzebna a jej budowa jest dla szczytu Śnieżnika szkodliwa. Jeszcze gorzej będzie po zakończeniu budowy. Należy spodziewać się znacznie zwiększonego ruchu turystycznego, który już teraz jest na Śnieżniku ogromny. Istnieją obawy, że po zbudowaniu wieży zaczną się starania o zgodę na kolejne inwestycje w 'rozwój turystyki'. Na przykład może wrócić pomysł sprzed 20 lat połączenia szczytu Śnieżnika wyciągiem krzesełkowym przez Płaczkę z Kamienicą, Kletnem, Sienną i Czarną Górą.
(279 kB)
Szczyt Śnieżnika. Tak wygląda, o ile nie patrzy się na masakrę budowlaną. Widoku nie zasłania las. Wieża widokowa nie jest tu potrzebna a jej budowa jest dla szczytu Śnieżnika szkodliwa. Jeszcze gorzej będzie po zakończeniu budowy. Należy spodziewać się znacznie zwiększonego ruchu turystycznego, który już teraz jest na Śnieżniku ogromny. Istnieją obawy, że po zbudowaniu wieży zaczną się starania o zgodę na kolejne inwestycje w 'rozwój turystyki'. Na przykład może wrócić pomysł sprzed 20 lat połączenia szczytu Śnieżnika wyciągiem krzesełkowym przez Płaczkę z Kamienicą, Kletnem, Sienną i Czarną Górą.
Na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie można przeczytać co następuje: *** Należy rozważyć dodatkowe wykorzystanie wieży jako przekaźnika, ze staranną analizą uwzględniającą dobre i złe strony przedsięwzięcia tego rodzaju, oraz szanse i zagrożenia, które przynosi z sobą taki rodzaj inwestycji. *** Oto źródło tego cytatu: https://stronie.pl/103/odbudowa-wiezy-na-sniezniku.html Jest to oficjalne stanowisko Gminy Stronie Śląskie.
Petycja do podpisania: Śnieżnik bez wieży!...