Całe mnóstwo zdjêæ z wycieczki Ciechocinek (20170924)

Tìchonín – Studené – Studenę (Studenecké skály) – Vlèkovice – Kostelní vrch – prawie szczyt Adama – górny Kamieńczyk – Wêglarka – Miêdzylesie


Studenę vrch - Popas
52
Studenę vrch - Pomoc wspinaczkowa
53
Studenę vrch - Zdjêcie grupowe
54
Studenę vrch - Szatnia
55
Studenę vrch - Grzybki
56
Studenę vrch - Grzybki
57
Studenę vrch - Pomoc wspinaczkowa
58
Studenę vrch - Grzybki
59
Studenę vrch - Vlèkovice - Jeszcze nie wszystko pożółkło
60JZ_20170924_42406.jpg


JZ_20170924_42406.jpg
(plik 56 z 195)
JZ

Studenę vrch
Grzybki