Całe mnóstwo zdjêæ z wycieczki Ciechocinek (20170924)

Tìchonín – Studené – Studenę (Studenecké skály) – Vlèkovice – Kostelní vrch – prawie szczyt Adama – górny Kamieńczyk – Wêglarka – Miêdzylesie


Studené - Studenę vrch - Grzybek
36
Studené - Studenę vrch - Grzybki
37
Studené - Studenę vrch - Piêknorogi
38
Studené - Studenę vrch - Grzybki
39
Studené - Studenę vrch - Grzybki
40
Studené - Studenę vrch - Grzybki
41
Studené - Studenę vrch - ZnaleŒli¶my Krecika z kluczem
42
Studené - Studenę vrch - ZnaleŒli¶my Krecika z kluczem
43
Studené - Studenę vrch - Jeszcze kawałek...
44JZ_20170924_42390.jpg


JZ_20170924_42390.jpg
(plik 40 z 195)
JZ

Studené - Studenę vrch
Grzybki