Zdjęcia z wycieczki Sad (20170423)

Lichkov – Przełęcz Międzyleska – Boboszów – Trzy Dworki – Międzylesie


Lichkov - Boboszów - widok z zapory na dawny urząd celny (austriacki, później czechosłowacki, w końcu czeski)
36
Lichkov - Boboszów - erozja wsteczna
37
Lichkov - Boboszów - główny słup graniczny III/89 - inny kształt i rozmiar niż słupy sąsiecnie
38
Lichkov - Boboszów - słup graniczny 88/14 - niższy i zaokrąglony
39
spojka Orlice - dawny łącznik kolejowy Mittelwalde - Nieder Lipka
40
Lichkov - Boboszów - granica kolejowa - pozostałości mostu
41
Lichkov - Boboszów - granica kolejowa - rozłączne sieci trakcyjne
42
Lichkov - Boboszów - obchodzić się ostrożnie i nie obracać!
43
Lichkov - Boboszów - jakaś zmiana przebiegu granicy...
44JZ_20170423_36001_przekop_spojka_Orlice.jpg


JZ_20170423_36001_przekop_spojka_Orlice.jpg
(plik 40 z 342)
JZ

spojka Orlice
dawny łącznik kolejowy Mittelwalde - Nieder Lipka