Zdjęcia z wycieczki Sad (20170423)

Lichkov – Przełęcz Międzyleska – Boboszów – Trzy Dworki – Międzylesie


Lichkov - idziemy główną szosą
31
Lichkov - przystanek autobusowy Lichkow Górny
32
Lichkov - droga do łącznika kolejowego i zapory wodnej
33
Lichkov - zapora
34
Lichkov - zapora
35
Lichkov - Boboszów - widok z zapory na dawny urząd celny (austriacki, później czechosłowacki, w końcu czeski)
36
Lichkov - Boboszów - erozja wsteczna
37
Lichkov - Boboszów - główny słup graniczny III/89 - inny kształt i rozmiar niż słupy sąsiecnie
38
Lichkov - Boboszów - słup graniczny 88/14 - niższy i zaokrąglony
39JZ_20170423_35992_tama.jpg


JZ_20170423_35992_tama.jpg
(plik 35 z 342)
JZ

Lichkov
zapora