Zdjęcia z wycieczki Sad (20170423)

Lichkov – Przełęcz Międzyleska – Boboszów – Trzy Dworki – Międzylesie


Międzylesie - Dawna Grulicherstraße, później ulica Sudecka, obecnie ulica Sobieskiego (budynek ma adres z rynku)
286
Międzylesie - Domy tkaczy i szlakowskaz
287
Międzylesie - prasa w przedsionku biblioteki
288
Międzylesie (biblioteka) - Wchodzimy!
289
Międzylesie (biblioteka) - Pani Beata
290
Międzylesie (biblioteka) - piesek
291
Międzylesie (biblioteka) - Głos Bystrzycki, Gromada Rolnik Polski...
292
Międzylesie (biblioteka) - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej 'Śnieżnik' zaprasza (torba lniana)
293
Międzylesie (biblioteka) - Informacja o wystawie
294JZ_20170423_36269_biblioteka_pani_Beata.jpg


JZ_20170423_36269_biblioteka_pani_Beata.jpg
(plik 290 z 342)
JZ

Międzylesie (biblioteka)
Pani Beata