Zdjęcia z wycieczki Sad (20170423)

Lichkov – Przełęcz Międzyleska – Boboszów – Trzy Dworki – Międzylesie


Boboszów - znalezione jako
103
Boboszów - znalezione jako - zostawić je tu czy przenieść?
104
Boboszów (cmentarz) - Recykling - fragmenty starego nagrobka wykorzystany w nowym. Ale jeden umieszczony odwrotnie - podpis kamieniarza (w prostokątnej ramce) zawsze był przecież z tyłu...
105
Boboszów - kolejka do spowiedzi (czekamy na otwarcie kościoła)
106
Boboszów - Königliche Preußische Landesaufnahme - ... Meter über Normal Null
107
Boboszów (kościół św. Anny) - stacja drogi krzyżowej odnowiona
108
Boboszów (kościół św. Anny) - stacja drogi krzyżowej przed odnowieniem
109
Boboszów (kościół św. Anny) - chrzcielnica, dzwonej i paschał
110
Boboszów (kościół św. Anny) - paschał
111JZ_20170423_36068_Meter_ueber_NormalNull.jpg


JZ_20170423_36068_Meter_ueber_NormalNull.jpg
(plik 107 z 342)
JZ

Boboszów
Königliche Preußische Landesaufnahme - ... Meter über Normal Null
znak pomiarowy w murze kościoła