Svýtřlka

Žwietlana wystawa w koÂciele Âw. Jana Nepomucena w Gˇrnej Orlicy (VrchnÝ Orlice) – pi▒tek 01.10.2010 i sobota 02.10.2010

(zdjŕcia Bo┐eny)


W orlickim koÂciˇ│ku w ciszy i spokoju zosta│y zaprezentowane przerˇ┐ne lampy, lampki, Âwiece i kaganki...

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001
Niespodziewanie zaÂpiewa│a kilka piosenek ludowych i zagra│a na ludowej harfie Alżbýta Trojanovß.

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

Svýtřlka – VrchnÝ Orlice 20101001

BS.


Vřstava 'Svýtřlka' 1.-3. °Ýjna 2010 v kostele Sv. Jana NepomuckÚho na VrchnÝ Orlici
Plakat-zaproszenie na wystawŕ


Powrˇt na g│ˇwn▒ polanŕ


5. i 6. pa╝dziernika 2010