CS/D=PL – zdjęcie (a właściwie dwa zdjęcia) grupowe

CS/D=PL - zdjęcie grupowe przy rycie granicznym
Zdjęcie grupowe przy rycie granicznym.

CS/D=PL - zdjęcie grupowe przy rycie granicznym

JZ.