Trasę pokonaliśmy z bardzo niewielkimi odstępstwami od planu.
Widać je na mapce...