Trasa wycieczki 'Aromaterapia'

Trasę pokonaliśmy prawie bez odstępstw.
pomarańczowa linia ciągła to trasa pokonana, żółta linia ciągła to trasa planowana ale pominięta.

Mapa pokonanej trasy wycieczki 'Aromaterapia'

GPS Visualizer – podkład: OpenTopoMap.

Mapa pokonanej trasy wycieczki 'Aromaterapia'

GPS Visualizer – podkład: OpenStreetMap.

Mapa pokonanej trasy wycieczki 'Aromaterapia'

GPS Visualizer – podkład: Strava track heat map.

Mapa pokonanej trasy wycieczki 'Aromaterapia'

GPS Visualizer – podkład: ortofotomapa ArcGIS (World aerial).

Tu widać odcinek naszej przybliżonej trasy w znikającym parku i przy budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Roztokach (pomarańczowa linia nieciągła):
Mapa planowanej trasy wycieczki 'Aromaterapia' - odcinek w parku i przy budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Roztokach

podkład:
PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
Zadanie 2A.1/2
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Goworówka
miejscowość Roztoki
pzs_popdow_2_a_1_2___zalacznik_6
mapa z lokalizacją elementów zadania
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/files_mce/POPDOW/PZS/Roztoki/pzs_popdow_2_a_1_2___zalacznik_6.pdf
trasa: Jan Zasępa