Sowa w roztockim parku

Kto rozpoznaje?

Sowa

Sowa

BS.

Sowa

JZ.

Sowa

MP.

Decyzja gatunkowa wymienia 57 gatunków ptaków (4 + 2 + 51).
Ale w¶ród nich nie ma żadnej sowy!