Niektóre nasze bilety kolejowe

Aromaterapia - bilet kolejowy - 1.

20180505
Koleje Dolnośląskie
pociąg osobowy ('O')
klasa 2
trasa: Bystrzyca Kłodzka - Roztoki Bystrzyckie
12 km (ciekawe: biet wystawiony przez konduktora podaje inną odległość)
Bilet zakupiony w pociągu w automacie biletowym (zapłata możliwa tylko kartą płatniczą),
ważny 6 godzin od 8:19,
dla 1 osoby ze zniżką 37% (ucznioski – oznaczenie kod zniżki '71', zniżka 'DZ/UCZ'),
Ten przejazd kosztował 3,34 PLN.

Aromaterapia - bilet kolejowy - 1. (rewers)

20180505
Koleje Dolnośląskie
Odwrót biletu

Aromaterapia - bilet kolejowy - 2.

20180505
Koleje Dolnośląskie
pociąg osobowy ('O')
klasa 2
trasa: Bystrzyca Kłodzka - Roztoki Bystrzyckie
13 km (ciekawe: biet zakupiony w automacie podaje inną odległość)
Bilet wystawiony w pociągu przez konduktora,
ważny 6 godzin od 8:28,
dla 4 osób:
dla 1 osoby ze zniżką 37% (posiadacz Karty Dużej Rodziny – rodzic – oznaczenie '(57) KDR 37%'; ten bilet kosztował 3,34 PLN),
dla 3 osób ze zniżką 30% w ramach promocji 'TY i raz, dawa, trzy' (na bilecie nie pojawiła się informacja o nazwie promocji ani o udzielonej zniżce; każda z tych osób zapłaciła za przejazd 3,71 PLN).
W sumie ten przejazd kosztował 14,47 PLN.

Aromaterapia - bilet kolejowy - 3.

20180505
Koleje Dolnośląskie
pociąg osobowy ('O')
klasa 2
trasa: Międzylesie - Bystrzyca Kłodzka
19 km (ciekawe: biet zakupiony w automacie podaje inną odległość)
Bilet wystawiony w pociągu przez konduktora,
ważny 6 godzin od 19:54 (to godzina planowego odjazdu z Międzylesia),
dla 4 osób:
dla 1 osoby ze zniżką 37% (posiadacz Karty Dużej Rodziny – rodzic – oznaczenie '(57) KDR 37%'; ten bilet kosztował 4,09 PLN),
dla 3 osób ze zniżką 30% w ramach promocji 'TY i raz, dawa, trzy' (na bilecie nie pojawiła się informacja o nazwie promocji ani o udzielonej zniżce; każda z tych osób zapłaciła za przejazd 4,55 PLN)..
W sumie ten przejazd kosztował 17,74 PLN.

Aromaterapia - bilet kolejowy - 4.

20180505
Koleje Dolnośląskie
pociąg osobowy ('O')
klasa 2
trasa: Międzylesie - Bystrzyca Kłodzka
19 km (ciekawe: biet zakupiony w automacie podaje inną odległość)
Bilet wystawiony w pociągu przez konduktora,
ważny 6 godzin od 19:54 (to godzina planowego odjazdu z Międzylesia),
dla 1 osoby ze zniżką 37% (ucznioski – oznaczenie '71 DZ/UCZ'),
Ten przejazd kosztował 4,09 PLN.

(przyszłym zbieraczom i badaczom na pamiątkę)

Bilety zachował, zebrał i opisał JZ.


7. maja 2018