Ognisko w centrum Zimnych Wód

Centrum Zimnych Wód
Centrum Zimnych Wód

Ognisko ułożone przez Maćka Hawrylaka zastaliśmy już przed wyruszeniem na trasę
Ognisko ułożone przez Maćka Hawrylaka zastaliśmy już przed wyruszeniem na trasę.
Takich wygód jeszcześmy nie mieli...
Dziękujemy!

Ognisko - rozpalanie
Rozpalanie...

Ognisko - właściwe wykorzystanie
Właściwe wykorzystanie

Ognisko - gaszenie
Gaszenie

Ognisko - ugaszone
Ugaszone

JZ.