Powrót na główną polanę 8. i 17. kwietnia, 26. maja 2018.