Powrót na główną polanę 13. i 26-27. maja i 4. czerwca 2017.