Powrót na główną polanę 29-30. sierpnia, 1. września, 2. października, 20. listopada 2016 i 9. marca 2017.