Zapomniany słup graniczny

Na Przełęczy Jawornickiej (a właściwie kilkadziesiąt metrów od niej) stoi sobie zapomniany słup graniczny.
Nie przyznają się doń żadne mapy – ani niemieckie, ani czechosłowackie, ani czeskie, ani polskie.
Ale wygląda jak sąsiednie słupy graniczne – posiada czerwoną czapeczkę i białą kurteczką (niestety mocno już zabrudzone) i nadal czytelne oznaczenie 'CS'.


Mapa graniczna – narożniki granicy w rejonie Przełęczy Jawornickiej i Jawornika Małego (stan na 19951231).
Na tym wycinku została oznaczona przybliżona lokalizacja słupa porzuconego – nie odnawianego przynajmniej od czasu podziału Czechosłowacji i nie uwzględnionego na aktualnej mapie granicznej.

Cały arkusz dostępny jest tu (statnihranice.cz):


Mapa topograficzna w układzie 1952 w skali 1:10000 (powiększenie).
Arkusz M-33-58-D-c-2, opracowanie: 1959, druk: 1960.

archivnimapy.cuzk.cz


Skan mapy topografiznej 1:10000 w układzie 1965
– Przełęcz Jawornicka, rejon słupa granicznego V/7 (numeracja sprzed rozpadu Czechosłowacji). Widać taki sam przebieg granicy i numerację słupów jak na mapie granicznej z 19951231.

geoportal.gov.pl


Zapomniany słup graniczny


Zapomniany słup graniczny, w oddali widać zadbany słup 6/22.


Obejrzeliśmy słup podczas wycieczki i co się okazało?

Słup graniczny główny III/7
Słup graniczny główny III/7 – nie posiada kutych oznaczeń państw!
Słup graniczny główny III/7
Słup graniczny główny III/7
Słup graniczny główny III/7 – nie posiada kutych oznaczeń państw!
Słup graniczny pomocniczy 7/1
Słup graniczny pomocniczy 7/1 posiada kute oznaczenia państw, co dobrze widać na powyższych zdjęciach.
Po stronie śląskiej wykute są litery 'CS' = Československo.
Słup graniczny pomocniczy 7/1
Po stronie kłodzkiej wykuta jest litera 'D' = Deutschland, do której dokuto 'nóżkę' i powstało oznaczenie 'P' = Polska.
Numer seryjny słupa?
Słup zapomniany posiada głęboko kuty numer – czyżby numer seryjny?
To oznaczenie obecnie znajduje się w ściółce ale łatwo je odsłonić.
Zapomniany słup
Kute i pomalowane oznaczenie 'CS' = Československo, nie poprawione farbą na 'C' = Česko.
Zapomniany słup
Kute i pomalowane oznaczenie 'D' = Deutschland, poprawione na 'P' ale już bez kucia – tylko farbą.

JZ.

Wygląda na to, że słup 'zapomniany' został wkopany w niewłaściwym miejscu jako słup główny na wyraźnym załamaniu linii granicznej i przez wiele lat funkcjonował jako oficjalny znak graniczny.
W końcu ktoś zauważył błąd i polecił go naprawić, ale wykonanie poprawki polegało na wkopaniu nowego słupa głównego w prawidłowym miejscu i pozostawieniu starego słupa w jego dotychczasowym miejscu.
Może została tu uwzględniona zasada, że starych drzew się nie przesadza?

Obecny słup główny III/7 jest młodszy od pozostałych i nie posiada kutych oznaczeń państw. Na tym słupie oznaczenia są wyłącznie malowane.
Słup zapomniany od dawna nie był odnawiany i z pewnością został porzucony przed rozpadem Czechosłowacji o czym świadczy brak poprawki oznaczenia 'CS' na 'C'.

Słup zapomniany – jako zabytkowy – czeka na objęcie ochroną konserwatorską.


Postscriptum...

Ścieżką w bok, czyli wędrówki piesze i rowerowe z mapą i kompasem

Autor bloga Ścieżką w bok również zainteresował się tym słupem granicznym
a wyniki swoich dociekań opisał tu (wielkie dzięki!).

Koniecznie dokładnie to przeczytajcie i obejrzyjcie!

l.p. 55
W rejonie p.Złoty Stok (Travná-Bílá Voda)
wiedzie nowo projektowana linia granicy od
podwójnego znaku Nr 10/14 po skraju drogi
do znaku Nr 12/2;tak aby droga przypadła PRL.
PRL otrzymuje ha 0,1
ČSR otrzymuje ha -
źródło dokumentu: archiwum MSZ

Oto jedna z mapek wyjaśniających sprawę:
Ścieżką w bok - Słupek graniczny nr 1123 - mapa graniczna

22. lutego 2016 i 14 marca 2017.