Powrót na główną polanę 18-23. października 2015 i 5. marca 2016