Powrót na główną polanę 23-26. czerwca, 23. lipca i 23. grudnia 2013