Z cyklu — Słup pierwszomajowy (1. maja 2009)


TRASA
Przełęcz Wilcza - Wilcza - Słup - Wilcza Góra - Stróża - Łysa Góra - Przełęcz Srebrna
- Mała Przełęcz Srebrna - Srebrna Góra - (prawie Żdanów) - Przełęcz Wilcza

(odcinek pokonywany z pochodem pierwszomajowym wyróżniony na czerwono)