Powrót na główną polanę 24. lutego i 27. grudnia 2009