Z cyklu — Wokół Bystrzycy (12. listopada 2005)


TRASA
Wokół Bystrzycy (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara pocz±wszy od strony południowej)