Powrót na główną polanę 14. i 18. grudnia 2011, 7. lutego  i 7. marca 2012